Met uw steun, draagt u bij aan de waarborging van de toekomst van de unieke buitenplaats Het Huys ten Donck!

Met onzeVrienden van buitenplaats Het Huys ten Donck hebben we inmiddels een betrokken donateurskring die wij als community graag betrekken bij al het reilen en zeilen op de Buitenplaats. Zo kunt u zich nu persoonlijk verbinden als donateur aan kleinere of grotere, algemene of hele specifieke en concrete restauratie- of herstel- projecten die u aanspreken of anoniem bijdragen aan de algehele instandhouding van de Buitenplaats. Al vanaf €20 per jaar kunt u ‘Beschermer’ worden van ’t Donckse Bos, of als Zielsvriend of sponsor van de Buitenplaats uw relaties betrekken bij een project waar u graag uw naam aan verbindt. Wij bouwen graag een gerichtere relatie met u op en hopen met u tegelijk interessante activiteiten uit te bouwen. Zie ook diverse mogelijkheden op onze Activiteiten of Ontvangsten pagina. 

Wilt u graag op een andere wijze bijdragen aan de Buitenplaats, door uw opgedane ervaringen in te zetten als vrijwilliger of juist er even helemaal uit zijn door in het groen te werken met onze Groen Vrijwilligers of iets nieuws te leren als onderdeel van onze Interieur groep of getraind te worden als Rondleider, dan horen wij ook graag van u!
Vindt al onze restauratie- en sponsorprojecten op onze Restauratie & Sponsor pagina en bekijk onze huidige Sponsorpakketten voor de Donckse Fair via onze Activiteiten pagina !

Stichting Het Huys ten Donck is een culturele ANBI waardoor uw (periodieke) persoonlijke gift of schenking fiscaal aftrekbaar is met een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst.

Het beleidsplan van de Stichting is erop gericht om de statutaire doelstelling (en kwaliteit van Het Huys ten Donck) blijvend te waarborgen en tegelijk in de hedendaagse context te plaatsen om de maatschappelijke positie van Het Huys ten Donck te blijven versterken. In de jaarcijfers ziet u verdere toelichting op ons beleid. Hieronder vindt u de statuten, jaarcijfers, KvK uittreksel en beleidsdoelstellingen van Stichting Het Huys ten Donck:

– Statuten Stichting Het Huys ten Donck – Toelichting cijfers en beleid in de Jaarcijfers 2018 en Jaarcijfers 2019,

Jaarcijfers 2020, Publicatieformulier ANBI 2020,

Jaarcijfers 2021Publicatieformulier ANBI 2021 

Jaarcijfers 2022Publicatieformulier ANBI 2022

 Uittreksel Kamer van Koophandel Rotterdam

Word Vriend van Buitenplaats Het Huys ten Donck en geniet van de verschillende activiteiten op de buitenplaats die wij u graag bieden. 

Ook kunt u de voordelen van uw donateursschap Cadeau geven aan iemand anders.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

 • De heer drs. D.L. baron van Wassenaer (voorzitter)
 • Drs. C.M.A.A.E.L. Groeninx van Zoelen (secretaris)
 • De heer R. Pfeiffer

BELEID:
In 2023 zal de strategie worden voortgezet om Buitenplaats Het Huys ten Donck als geheel (‘ensemble’) meer handvaten te geven om binnen veranderende omstandigheden inhoud te geven aan onze doelstellingen voor diens duurzame instandhouding.

De aandacht zal de komende jaren nog steeds gericht zijn op onze belangrijkste beleidsdoelstellingen:

 • Kwalitatief hoogwaardige instandhouding van het belangrijke cultureel erfgoed en top-20 monument Buitenplaats Het Huys ten Donck en de daarbij horende monumentale gebouwen, interieur ensembles, tuinornamenten, en bijzondere flora en fauna en historisch groen;
 • Versterking van de economische dragers, maar ook functies onderzoeken die elkaar versterken en die de beleefbarheid, zichtbaarheid, duurzaamheid en zelfredzaamheid van de buitenplaats vergroten;
 • Lange termijn positionering van deze unieke buitenplaats in haar omgeving;
 • Diversificatie van onze inkomsten en professionalisering van het beheer, ook van de collectie;
 • Profilering onder gerichte doelgroepen en doorzetten van onze publieke seizoensactviteiten;
 • Onze band met Rotterdam versterken als buitenplaats van Rotterdam en VOC huis. Dit gezien de met Rotterdam verbonden historische roots van de 4 eeuwen aan de buitenplaats verbonden regentenfamilie Groeninx van Zoelen die functies bekleedde als burgemeesters van Rotterdam en bewindhebbers van de VOC in woonplaats Rotterdam, en via de rivier dan hun ‘buiten’ bezochten als zomerverblijf. Hiermee samenhangend is tevens het doel de rivier als entree van de buitenplaats en verbinding met Rotterdam via het water, te herstellen;
 • Versterking van de organisatiecapaciteit en samenwerkingen met partners;
 • Aanpassing van de juridische structuur nader onderzoeken voor de toekomst, verder gericht op continuïteit en maatschappelijk draagvlak. 

Het Huys ten Donck (1746) onder de rook van Rotterdam te Ridderkerk, is van oudsher gebouwd als ontvangsthuis en een werkelijke oasis te midden van de verstedelijkte omgeving. Nationaal en internationaal gerenommeerd om haar ‘Rococo’ stuc- en houtsnijwerk staat Het Huys ten Donck bekend als een van de mooiste huizen in Nederland. Het Engelse landschapspark kenmerkt zich met lange zichtassen en ornamenten. Een uniek stukje Nederlands cultureel erfgoed dat tot de verbeelding spreekt, maar tegelijkertijd ook een hele opgave is om optimaal in stand te houden. 

Wij nodigen iedereen uit om Vriend te worden van Het Huys ten Donck en samen deze buitenplaats steeds verder tot leven te brengen voor nu en nog lang in de toekomst!

Wij ambiëren een levend landgoed waar diverse doelgroepen in een inspirerende omgeving kunnen wonen, werken, leren en recreëren.

[jr_instagram id="2"]