Met uw steun, draagt u bij aan de waarborging van de toekomst van de unieke buitenplaats Het Huys ten Donck!

Begin 2017 lanceerden wij onzeVrienden van buitenplaats Het Huys ten Donck waarmee we een betrokken donateurskring hopen op te bouwen. Zo kunt u zich nu persoonlijk verbinden als donateur aan kleinere of specifieke restauratie- of herstel- projecten die u aanspreken, of anoniem bijdragen aan de algehele instandhouding van deze bijzondere plek. Of u nu ‘Beschermer’ wordt van ’t Donckse Bos in ruil voor o.a. een wandel-jaarkaart, of een Zielsvriend van de buitenplaats waarmee u o.a. jaarlijks het speciale diner op ‘den Donck’ kunt bijwonen, nodigen wij u uit om middels uw bijdrage ook meer op de buitenplaats te komen beleven. Zo hopen wij een gerichtere relatie met u en tegelijk interessante activiteiten uit te bouwen. Voorbeelden zoals ons Wintervent januari 2017 en Donckse Family Fair & Oogstfeest en activiteiten op inschrijving, zoals onze Seizoensrondleidingen en Seizoensdiners 

Stichting Het Huys ten Donck is een culturele ANBI waardoor uw (periodieke) persoonlijke gift of schenking fiscaal aftrekbaar is met een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst.

Het beleidsplan van de Stichting is erop gericht om de statutaire doelstelling (en kwaliteit van Het Huys ten Donck) blijvend te waarborgen en tegelijk in de hedendaagse context te plaatsen om de maatschappelijke positie van Het Huys ten Donck te blijven versterken. In de jaarcijfers ziet u verdere toelichting op ons beleid. Hieronder vindt u de statuten, jaarcijfers, KvK uittreksel en beleidsdoelstellingen van Stichting Het Huys ten Donck:

– Statuten Stichting Het Huys ten Donck – Toelichting cijfers en beleid in,  Jaarcijfers 2018 en Jaarcijfers 2019, Jaarcijfers 2020 , Publicatieformulier ANBI’s algemeen 2020, Publicatieformulier ANBI 2021

 Uittreksel Kamer van Koophandel Rotterdam

Word Vriend van Buitenplaats Het Huys ten Donck en geniet van de verschillende activiteiten op de buitenplaats die wij u graag bieden. 

Ook kunt u de voordelen van uw donateursschap Cadeau geven aan iemand anders.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

 • De heer drs. D.L. baron van Wassenaer (voorzitter)
 • Drs. C.M.A.A.E.L. Groeninx van Zoelen (secretaris)
 • De heer R. Pfeiffer

BELEID:
In 2022 zal de strategie worden voortgezet om Buitenplaats Het Huys ten Donck als geheel (‘ensemble’) meer handvaten te geven om binnen veranderende omstandigheden inhoud te geven aan onze doelstellingen voor diens duurzame instandhouding.

De aandacht zal de komende jaren nog steeds gericht zijn op onze belangrijkste beleidsdoelstellingen:

 • Kwalitatief hoogwaardige instandhouding van het belangrijke cultureel erfgoed en top-20 monument Buitenplaats Het Huys ten Donck en de daarbij horende monumentale gebouwen, tuinornamenten, en bijzondere flora en fauna en historisch groen;
 • Versterking van de economische dragers, maar ook functies onderzoeken die elkaar versterken en die de beleefbarheid, zichtbaarheid, duurzaamheid en zelfredzaamheid van de buitenplaats vergroten;
 • Lange termijn positionering van deze unieke buitenplaats in haar omgeving;
 • Diversificatie van onze inkomsten en professionalisering van het beheer, ook van de collectie;
 • Profilering onder gerichte doelgroepen en doorzetten van onze publieke seizoensactviteiten;
 • Onze band met Rotterdam versterken als buitenplaats van Rotterdam en VOC huis. Dit gezien de met Rotterdam verbonden historische roots van de 4 eeuwen aan de buitenplaats verbonden regentenfamilie Groeninx van Zoelen die functies bekleedde als burgemeesters van Rotterdam en bewindhebbers van de VOC in woonplaats Rotterdam, en via de rivier dan hun ‘buiten’ bezochten als zomerverblijf. Hiermee samenhangend is tevens het doel de rivier als entree van de buitenplaats en verbinding met Rotterdam via het water, te herstellen;
 • Versterking van de organisatiecapaciteit en samenwerkingen met partners;
 • Aanpassing van de juridische structuur nader onderzoeken voor de toekomst, verder gericht op continuïteit en maatschappelijk draagvlak. 

Het Huys ten Donck (1746) onder de rook van Rotterdam te Ridderkerk, is van oudsher gebouwd als ontvangsthuis en een werkelijke oasis te midden van de verstedelijkte omgeving. Nationaal en internationaal gerenommeerd om haar ‘Rococo’ stuc- en houtsnijwerk staat Het Huys ten Donck bekend als een van de mooiste huizen in Nederland. Het Engelse landschapspark kenmerkt zich met lange zichtassen en ornamenten. Een uniek stukje Nederlands cultureel erfgoed dat tot de verbeelding spreekt, maar tegelijkertijd ook een hele opgave is om optimaal in stand te houden.  Wij nodigen iedereen uit om Vriend te worden van Het Huys ten Donck en samen deze buitenplaats steeds verder tot leven te brengen voor nu en nog lang in de toekomst!

Wij ambiëren een levend landgoed waar diverse doelgroepen in een inspirerende omgeving kunnen wonen, werken, leren en recreëren.

[jr_instagram id="2"]