Een eerste kennismaking met ‘ten Donck’, is een directe kennismaking met de  familie Groeninx van Zoelen en hun liefde voor deze buitenplaats. In 1702 bracht Catharina van Zoelen het landgoed als bruidsschat in haar huwelijk met Cornelis Groeninx. Hun zoon, Otto Groeninx van Zoelen, volgens de traditie van deze regentenfamilie zijnde burgemeester te Rotterdam en bewindhebber van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), bouwde het huidige Huys ten Donck in 1746 op de fundamenten van het oorspronkelijke kasteeltje uit 1616. Bedoeld als ontvangsthuis voor zakelijke relaties, was dit ook de favoriete plek waar de familie samenkwam, terwijl zij oorspronkelijk woonden te Rotterdam. Bijna drie eeuwen later wordt de buitenplaats nog steeds beheerd door dezelfde familie, waardoor de charme van het huis behouden is gebleven. In 1978 werd Stichting Het Huys ten Donck (ANBI) opgericht, met als doel de instandhouding, continuïteit en kwaliteit van de buitenplaats te waarborgen voor de toekomst. Sinds 1980 is Het Huys ten Donck opengesteld voor besloten ontvangsten.